Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия кани студенти по журналистика в Европейския съюз (ЕС) да се включат в конкурса Youth4Regions, който се организара в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете (9-12 октомври 2017 г.).

Кандидатите трябва да изпратят авторска статия (400 – 1 000 думи) на английски език, в която по оригинален начин представят проект, който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие или от Европейския кохезионен фонд и допринася са постигането на устойчив растеж. Особен интерес представляват проекти, които създават нови работни места, подобряват качеството на живот и подпомагат устойчивото развитие.

Информация за конкретни проекти можете да намерите на сайта InfoRegio.

Журито ще оцени изпратените работи според следните критерии: оригиналност (нова история или необичайна перспектива), потенциал на материалите да привлекат интереса на читателите, придържане към принципите на етичната журналистика и информативност, която се базира на проучвания и работа на терен. Оценителите ще обърнат внимание както на съдържанието на статиите, така и на стила на авторите.

Победителите, които ще бъдат обявени в началото на септември, ще получат покана за участвие в медийната програма по време на Европейската седмица на регионите и градовете през октомври в Брюксел, Белгия, в която ще се включат над 150 журналисти.

Краен срок за кандидатстване: 31 август 2017 г.

Подробна информация за конкурса ще намерите тук.