Портал за обществени консултации на Министерски съвет, където са публикувани всички стратегически документи на национално ниво и основните документи на областно и общинско ниво.

В портала се публикуват проекто закони и проекто наредби, по които се провеждат обществени консултации.