Репортери без граница – Германия и taz Panter Foundation обявиха специална стипендия за журналисти, които имат нужда от „убежище“ заради трудните условия, при които работят. В продължение на три месеца те ще пребивават в Берлин, Германия и ще имат възможността да погледнат на своята работа от различен ъгъл.

Кандидати могат да бъдат журналисти, които са подложени на заплахи или работят във  враждебна среда, като пряка последица от тяхната професионална дейност. Или журналисти, които временно трябва да напуснат своите държави, за да избегнат преследвания.

Стипендията покрива разходи за път, настаняване в Берлин, джобни пари и безплатен градски транспорт. Стипендиантите могат напълно да се оттеглят от обществения живот, да използват времето за писане и размисъл или пък да изберат да се запознаят отблизо с политическия живот в Германия.

Изискване към кандидатстващите е да комуникират на английски или немски език, да имат релевантен журналистически опит и да са с ясното намерение да се завърнат обратно в държавата си. Те трябва да изпратят кратко описание на тяхната специфична работна ситуация и автобиография до 30 юни, 2015 г. на адрес [email protected]  Повече информация ще намерите тук.

Снимка: Nick Jaussi