laptop on conference speech podiumФондация „Помощ на благотворителността в България“ обяви програмата „Готови за успех“ , която подкрепя образованието на младежи без родители, отгледани от роднини или в социални институции. Целта на инициативата е да подкрепи младежи, които имат изключителни постижения в образованието си и са ощетени от съдбата. Средствата по програмата идват изцяло от частни дарители в България.
Стипендията е годишна и е в размер на 2 000 лв. (по 200 лв. месечно за периода от 1 октомври 2014 г до 31 юли 2015 г). Могат да кандидатстват редовни студенти по държавна поръчка от всички специалности, включително първокурсници. Крайният срок за участие в класирането е 6 октомври, 2014 г. Повече информация за кандидатстването ще намерите тук.