Стипендия за участие в конгрес на тема онкология

115

8525821233_54bab46153_kЖурналисти с интерес към здравната тематика могат да кандидатстват за участие в конгрес на European CanCer Organization, който ще се проведе във Виена през септември. Организаторите на събитието Европейското училище по онкология и European CanCer Organization ще поемат разходите на 15 журналисти. Стипендиантите ще получат до 500 евро за път, 30 евро дневен порцион. Настаняването в хотел също се покрива.

Конгресът ще се фокусира върху проблеми от практиката, които засягат професионалистите и пациентите. Програмата включва теми като иновации и отразяване на клинични случаи. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли. Повече информация ще намерите тук.

Снимка: Wolfman-K