siteLogoInternational Center for Journalists (ICFJ) набира студенти по журналистика и комуникации за програмата Scripps Howard Foundation Semester във Вашингтон.  Участниците ще имат възможност да отразяват политическия и икономическия живот в столицата на САЩ, а техните материали ще бъдат публикувани в изданието Scripps Howard Foundation Wire.

Продължителността на програмата е от януари до април 2016 г. Организаторите поемат разходите за път, настаняване, храна. Транспорт на място, здравна застраховка. Крайният срок за кандидатстване е 25 септември. Повече информация ще намерите тук.