Стипендия за ресорни журналисти, които искат да отразят 21-та Конференция на ООН за климатичните промени, бе обявена от Climate Change Media Partnership (CCMP). Събитието ще се проведе тази година на 7-8 декември в Париж, Франция.

Организаторите ще поемат разходите за път, настаняване и дневни на селектираните журналисти. Ще им бъдат осигурени акредитации и техническа подкрепа на място. Успешните кандидати трябва да отговарят на следните условия:
– Да са професионални журналисти и да представляват утвърдена медия.
– Да изпратят есе, което разкрива тяхната ангажираност с проблемите на климата.
– Да предоставят писмо подкрепящо тяхната кандидатура от редактор в медията, за която работят.
– Да бъдат на разположение да пътуват до Париж на 30 ноември, 2015 и да се завърнат не по-рано от 13 декември.

Повече информация за процеса на кандидатстване ще намерите тук. Крайният срок за подаване на документи е 31 юли.