Стипендиантската програма Chevening, която се финансира от министерството на външните работи на Великобритания, набира кандидатури. Журналистика и медии са сред академичните сфери, които се покриват от стипендията. Селектираните кандидати ще получат пълна или частична финансова подкрепа за магистратура в британски университет по техен избор.

Кандидатите трябва да демонстрират отлични резултати в своето обучение до този момент, както и да имат професионален опит между две и пет години. Задължително изискване е владеенето на английски език на високо ниво. Крайният срок за кандидатстване изтича на 3 октомври. Повече информация ще намерите тук.