Започна вторият период на кандидатстване за магистърската програма „Мениджмънт на иновациите в международни медии, съобщава Karieri.bg. Магистратурата се осъществява съвместно от Берлинския университет за професионално обучение към свободния университет в града, организацията fjum_forum и общинския съвет на Виена, Австрия. Обучението започва през месец октомври т.г.

Академични партньори на програмата са Universidad Miguel Hernández в Испания, Universität Eichstätt-Ingolstadt в Германия и Poynter Institute в САЩ. Работният език е английски.

Магистратурата е с продължителност от две години, като учебният план е разделен на шест задължителни модула по една седмица в четирите различни страни, допълнени с електронно обучение и индивидуални езикови курсове по английски, испански или немски език. От студентите ще се изисква да работят по проекти в международни екипи и да защитят магистърска теза в края на програмата.

Документи за кандидатстване могат да подават професионалисти от Централна и Източна Европа, които имат минимум пет години трудов стаж в сферата на медиите, информационните технологии, развлекателната и творческата индустрии. Те трябва да притежават поне бакалавърска степен, както и да владеят на много добро ниво английски език (минимум ниво B2).

Повече информация на страницата на програмата.