Depositphotos_24397389_sСтипендиантската програма Reagan-Fascell Democracy дава възможност на журналисти и  професионалисти от академичните среди да задълбочат своите познания за демократичните процеси.
Участниците получава месечна стипендия за периода март – юли 2016 г. , която покрива разходите им по престой, здравните осигуровки и разходите за път до Вашингтон. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври тази година. Повече информация за изискванията към кандидатите ще намерите тук.