355593_5201Reuters Institute набира журналисти за стипендиантска програма за три, шест или девет месеца в University of Oxford. Участници от цял свят ще имат възможност да изберат тема, която да развият под ръководството на специалисти от академичния свят, както и да се възползват от културния и социален живот в университета.

Кандидатите трябва да имат най-малко пет годишен професионален опит, добри познания по английски език и да предоставят кандидатурите си до 30 януари, 2015 г. Повече информация за изисканията към кандидатите ще намерите тук.