20141005_213537Журналисти, научни работници и политици могат да кандидатстват за стипендията на Joan Shorenstein Center, която се предоставя от Harvard University’s Kennedy School of Government.
Стипендията е за период от един семестър и е на стойност 30 хил. долара, като сумата не покрива разходи за транспорт и настаняване. Стипендиантите ще имат на разположение офис пространство за своята работа. Кандидатурите се приемат до 2 февруари, 2015 г. Повече информация за изискванията ще намерите тук.