Стипендиатската програма на Radcliff Institute дава възможност на журналисти от цял свят да прекарат една година в Harvard University, за да работят задълбочено по свои дългосрочни проекти.

Успешните кандидати ще получат финансиране в размер на 75 000 долара за целия период на престоя им от септември 2016 г до май 2017 г. В допълнение участниците ще имат достъп до библиотеката на университета и офис пространство за работа.

Изборът на стипендиантите ще зависи от идеята им за проектно предложение и професионалния им опит до този момент, който не бива да е по-малък от пет години. Крайният срок за участие е 24 септември. Повече информация ще намерите тук.