14575906261_54708e8b32_zПрез 2015 г. International Women’s Media Foundation (IWMF) организира общо пет журналистически пътувания в Африка на жени журналисти, като част от инициатива за обективно медийно отразяване на държавите от този континент. Следващото посещение ще бъде в Централноафриканска република.

Шест жени журналисти ще бъдат избрани, за да отразят теми свързани с гражданското общество и хуманитарните въпроси в страната. Пътуването е планирано за периода 2-17 ноември, като първите три дни са посветени опознавателен тренинг и интензивни срещи с експерти от различни области. След това, избраните журналисти ще разполагат с една седмица, за да направят своите репортажи на терен.

IWMF поема разходите за път, настаняване, храна и разходи за фиксъри и/или преводачи на място. Приоритет ще бъде даден на кандидатите, които владеят френски език. Крайният срок за кандидатстване е 12 август. Повече информация за условията ще намерите тук.

Снимка: Georgie Pauwels