Международната академия по журналистика предлага 10-месечна стипендия „Журналистика в цифровия свят”, съобщи Фондация за реформа в местното самоуправление. Програмата дава възможност на журналисти от цял свят  да подобрят техническите си умения, да дискутират актуални въпроси и медийната етика.

Международната академия по журналистика покрива следните области:
– Разследвания в интернет
– Журналистически форми на представяне в интернет
– Техническа изработка на уеб съдържание
– Медии етика: свобода и отговорност онлайн
– Икономика на Мрежата и предприемаческа журналистика

Могат да каниддатстват журналисти (и на свободна практика) и блогъри.
Програмата „Журналистика в цифровия свят“ е насочена към професионални журналисти от страни, където има недостиг на продължаващо обучение от този вид. Стипендията покрива разходите за курса, пътни разходи, настаняване и храна.

Повече информация на сайта на програмата.