030926-F-2828D-307Журналисти, които желаят да задълбочат познанията си за демокрацията и да подобрят уменията си за популяризиране на демократичните промени, могат да кандидатстват за стипендиантката програма на National Endowment for Democracy (NED).

Селектираните участници ще прекарат 5 месеца в Международния форум за изучаване на демокрацията във Вашингтон през периода 2016-2017 г. За тази цел кандидатите трябва да демонстрират работно ниво на владеене на английски език. Всеки стипендианти ще получава месечна издръжка, която покрива разходите му за живот, здравна застраховка и път. Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври. Повече информация ще намерите тук.