Стипендиантската програмата “ на фондация „Томпсън-Ройтерс“ предлага стипендии на журналисти с опит от целия свят. Кандидатите трябва да имат минимум пет годишен опит и добри познания на английски език. Освен с автобиография, за стипендиантската програма се кандидатства и с журналистическо проучване на английси език. Приоритет ще бъде даван на материли, които са от интерес за Института за изучаване на журналистиката на Ройтерс (повече за темите може да намерите  тук )

Фондацията предлага и стипендиантски програми специално насочени към журналисти от Русия, Централна и Източна Европа, Австрали, Германия и Австрия. (Повече за тях може да се намери в рубриката “Types of Fellowships”).

Програмите могат да бъдат от три до девет месеца. Стипендиите покриват пътни разходи и разходи за настаняване. Стипндиантите, които се ползват от стипендиите “Gerda-Henkel” и “Mona Megalli” получават и месечна стипендия за дневни разходи.

Повече за стипендиантските програми на Ройтерс тук.