Фондация Роберт Бош и Фондация Томпсън Ройтерс обявяват  прием на документи за 2011 г. За програмата “Икономически и  политически репортажи от Югоизточна Европа”. Програмата  стартира през 2007 г. , с цел подкрепа на качествени анализи и  репортажи по икономически въпроси, покриването на теми,  които са важни за икономическото и политическото развитие на  района, и създаването на контакти между журналистите от  Балканите. 


За участие в програмата ще бъдат избрани общо 15 журналисти  на конкурсен принцип. Обучението включва два десет дневни  курса във Великобритания (от 3ти до 15ти април) и в Германия  (от 18ти до 30ти септември). Участниците ще пътуват също до Брюксел и Берлин, където ще имат възможност да се срещнат с ключови фигури от областта на икономиката и журналистиката.

Изискванията към кандидатите е да владеят английски и да бъдат професионални журналисти, които са работили поне 2 години в призната медиа. За програмата могат да кандидатстват журналисти от Албания, България, Босна, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения.

Канидатстването става онлайн на : http://www.reuterslink.org/courses/bosch_april_2011.htm

Крайният срок за подаване на документи е 31 януари 2011 г.

Повече информация на сайта на фондация Роберт Бош.