Включете се в кампанията на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението – Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти, сдружение Еквилибриум и в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink – Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА! 

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО)  бе законово установен през 2016 г. Оттогава минаха повече от 6 години, смениха се немалко правителства, проведоха се десетки разговори, дадоха се обещания, а междувременно средата за съществуването и развитието на гражданските организации у нас започна все повече да се свива и да става неблагоприятна.  

Но ето, че тази пролет нещо се раздвижи. В началото на месец март 2022 г. Съветът бе свикан за първи път – две години след проведените избори за негови членове. Поставихме началото на един труден, но дългоочакван процес – превръщането на тази отворена врата в открита възможност за граждански контрол спрямо решенията, които управляващите взимат относно гражданското общество. 

Но кораб без навигация ще се изгуби, ще попадне в буря и ще потъне. 

 Ето защо е крайно необходимо ние като активни организации заедно да определим посоката, а именно кои са приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на гражданските организации в България. Защото ако не ние, кой? Ако не сега, кога? Участвайте, за да определите посоката на вашата дейност. Толкова е важно. Нека заедно бъдем стражи на СРГО – ние го извоювахме, за нас е и от нас зависи да го задвижим така, че да бъде:

  •     мощен инструмент за резултатно гражданско участие
  •     платформа за комуникация между гражданското общество и властта 
  • и място за утвърждаване и защита на гражданското пространство – нашето пространство. 

Ето защо ние от АЕЖ-България, заедно с нашите съмишленици от Коалиция РавниБГ и представените в СРГО членове на обединението – Български център за нестопанско право, Български фонд за жените и сдружение Еквилибриум, в партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink – Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие, каним вас – ангажираните граждански организации да се включите в кампанията за определяне на приоритетите пред държавата за гарантиране на благоприятна среда за развитие на СРГО в България. 

КАК? 

Включете се, като дадете своя вот за приоритетите за развитие на средата. Споделете това, което знаете най-добре – какви са трудностите, с които се сблъсква вашата организация, какво трябва да направи държавата, за да ви подкрепи и кои са приоритетните области в сектора, за които имате наблюдения, че държавата спешно трябва да се намеси. 

Вашето участие е ключът към това СРГО да постави на дневен ред автентичните проблеми на вашите организации – проблемите, които са ви до болка познати и с които се сблъсквате всеки ден, както и ще допринесе за изготвянето на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Сега е времето, в което трябва да сме единни, и и само така ще ни чуят. Защото, когато сме много и говорим в един глас, той трудно може да бъде заглушен. Да действаме!     

Включете се – гласувайте, споделете и станете посланик на тези наши общи усилия. Разкажете за инициативата на вашите колеги от сектора и на колеги във вашето населено място и помнете, че само и единствено когато сме заедно, ще постигнем необходимата промяна. 

Научете повече на www.ngo.vote