Тази година инициативата „Ти и Lidl за нашето утре“ разширява своето действие с допълнителни допълнителни тематични области и за първи път включва подкрепа за журналисти и регионални медии. Специалната категория #BeVocal беше структурирана с експертна подкрепа от страна на Асоциацията на европейските журналисти – България.

В това издание ще бъдат приемани проекти в общо пет области:

  • #BeVocal ще подкрепи медийни и журналистически проекти;
  • #BeGreen ще окаже подкрепа на идеи, свързани с опазването на околната среда;
  • #BeLocal е с фокус насърчаване на културата и опазване на историческото наследство;
  • #BeActive адресира инициативи, свързани с активния начин на живот;
  • #BeFair е насочена към проекти за социална справедливост и равенство.

Всички кандидатури ще бъдат приемaни чрез онлайн формуляр в новата платформа на инициативата https://tilidl.bg до 28 октомври включително. Максималният размер на финансиране ще бъде както следва:

  • граждански организации – до 15 000 лв.
  • младежки групи – до 5000 лв.
  • регионални медии – до 7000 лв.
  • индивидуални журналисти – до 3000 лв.

Финансирани проекти следва да бъдат осъществени до 12 месеца, а всеки проект ще премине през три етапа на оценяване. През януари 2024 г. одобрените проекти ще бъдат оповестени.

Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Допълнителна информация