Асоциацията на европейските журналисти – България се обръща към ръководството на Българската национална телевизия с искане за информация относно случая с репортерката Мария Чернева. Журналистката, която е с близо 30-годишен опит в националната телевизия, обяви, че ще подаде молба за напускане, след като по думите й е била подложена на унизително отношение и й е бил отнет ресор „Здравеопазване“.

Чернева посочи пред АЕЖ-България, че на събрание пред целия екип на медията е било обявено, че е отстранена от ресора си, вследствие на постъпила жалба във връзка с дейността й като член на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина.

Запознахме се с позицията на директора на Дирекция „Информация“ Уляна Пръмова, изразена пред медиите, че отстраняването е временно до изясняване на случая, но у нас възникнаха няколко въпроса:

Защо ръководството на БНТ не се е запознало с гледната точка на Мария Чернева, преди публично да обяви решението да ѝ се отнеме ресор “Здравеопазване”?

С оглед на запазване на доброто име на телевизията, не трябваше ли фактите първо да се изяснят между ръководството и служителя и след това да се обявява каквото и да било решение?

Дейността като представител в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина не е свързана с журналистическата работа. Какви професионални аргументи има ръководството на БНТ за своето решение и как те са свързани с работата на журналистката като здравен репортер?

Видно е, че дейността на Фонда за лечение на деца в чужбина е натоварена с огромна отговорност, но и в нея се срещат множество интереси. Каква е стратегията на БНТ да гарантира, че нейният представител във Фонда и заместникът му ще отстояват единствено обществения интерес и най-добрия интерес на децата?

Според АЕЖ-България начинът, по който е обявено временното отнемане на ресора може да създаде атмосфера на страх, както и съобразяване сред останалите редактори и репортери в програмата и да задейства познати механизми на автоцензура в програмното съдържание.Ето защо като обществен оператор БНТ дължи на своите зрители и на цялата общественост откритост и прозрачност по отношение на решенията си. Дълг на БНТ е да отстоява високи професионални и етични стандарти.