Случаят с репортера Димитър Върбанов, който бе отстранен от екипа на “Господари на ефира” след разкриването на нови обстоятелства около инцидента, в който бе замесено името му, в никакъв случай не бива да компрометира защитата на журналистите от насилие.

Заплахата от насилие е постоянна част от живота на разследващите журналисти и в повечето случаи е напълно реална. Разследванията често засягат сериозни интереси и авторите им са много уязвими.

Само за последните две години двама разследващи журналисти бяха убити в страни от Европейския съюз, който по принцип е сред най-безопасните места в света по отношение на сигурността на журналистите. В България също има случаи на заплахи за живота и други форми на натиск върху журналисти.

Едва ли има журналист, който се занимава с разследване и се чувства в безопасност. В същото време, разследванията на случаи на корупция и злоупотреби помагат за предотвратяване на незаконни практики, които ощетяват цялото общество.

По тези причини е изключително важно да се реагира незабавно и остро при всеки сигнал за посегателство върху журналист. В много от случаите, институциите предприемат необходимите действия едва след реакция от журналистическата общност.

Асоциацията на европейските журналисти – България е излизала с десетки позиции в защита на колеги. АЕЖ – България ще продължи да изисква от властите бързо и ефективно разследване на такива случаи.

В същото време АЕЖ – България осъзнава отговорността, която носи всеки журналист, да не злоупотребява с позицията, която има, и с доверието на обществото. Най-лошият удар, който може да получи професията, е загуба на доверието, тъй като то е основният капитал, с който разполагат медиите. Нито един журналист не бива да изопачава съзнателно фактите – това е точно обратното на онова, което трябва да прави. АЕЖ-България никога не би приела подобно поведение и в никакъв случай не би се съгласила, че то трябва да поставя петно върху цялата професия.

Журналистиката има и ще продължи да има нужда от защита, тъй като тя брани обществения интерес. Никой няма да спечели, ако един случай се използва за дискредитиране на цялата професия и посветилите й се смели хора.