Системата за финансова прозрачност на ЕК включва засега данни само за периода 2007-2009 за получателите на грантове в ЕС.Тук може да се намери информация за всички получатели на директни грантове от Европейската комисия по т.нар.  Програми на Общността, както и за резултатите от търговете в Комисията.  Системата търси по държави, програми и години. Има данни за бенефициентите, бюджета на проектите и периода им на изпълнение.

Повече на Financial Transperancy System!