Асоциацията на европейските журналисти-България и Национална мрежа за децата осъждат сензационния начин, по който медии съобщават за потресаващия случай на насилие срещу новородено и разкриването на неговата самоличност.Намираме за крайно смущаващо публикуването в средствата за масова информация на кадри от охранителните видеокамери в болницата, особено в комбинация със заглавия като “Акушерка смаза от бой бебе (Ексклузивни снимки)”.

Припомняме, че Етичният кодекс на българските медии съдържа ангажимент журналистите да не засилват мъката на близките на жертвите на престъпления.Същият кодекс обръща специално внимание и на правата на децата. Неговият чл. 2.4.4.гласи “Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления”.

Съгласно Закона за закрила на детето разкриването на данни за дете, жертва на насилие, не може да става без съгласието на неговите родители или законни представители. Съмняваме се, че такова съгласие е било потърсено, преди публикуването на кадрите.

Наличието на обществен интерес не сваля отговорността на медиите на първо място да поставят интересите на детето и на близките му, пострадали от престъпление и да предават информацията, с която разполагат, едва след като са се убедили, че няма да засилят мъката им.