Семинар на Клуба на икономическите журналисти на тема „Икономика на здравеопазването”

168

Семинарът ще се проведе на 27 септември (вторник) от 9:00 до 13:30 часа, в София.
Лектори по темата ще бъдат д-р Красен Станчев, Лъчезар Бограднов и д-р Илко Семерджиев.
Обучението е насочено към бизнес и икономически журналисти и студенти по журналистика, с интереси в областта на икономиката. То поредното от серия обучения, които са част от проекта на ИПИ и БМА “Клуб на икономическите журналисти”, финансиран от фондация „Америка за България” и е безплатно.

Въпроси, включени в семинара:

Икономика на здравеопазването: определения на понятията, здравето като услуга, участниците като потребители и производители на здравна услуга, стимули за поведение, основни характеристика на пазара и информационни асиметрии.
Произход и проблеми на сегашни здравни системи.
Модели за създаване на здраве: ефекти от избора на регулация върху стимулите за участниците, модели за справяне с несъвършенствата на пазара, ползи и недостатъци при различните модели, рискове на избора и цена на регулациите.
Реформи и липса на реформи в здравеопазването: опитът на Великобритания, Холандия, Грузия и Казахстан
Здравната реформа в България през периода 1990 – 2011 г.

Прочетете повече на сайта на ИПИ.