Как Европейският съюз защитава равенството на половете в развиващите се страни е тема на семинар, който организира Европейският журналистически център (EJC). Фокусът ще бъде върху защитата на правата на жените.

От 28 февруари до 3 март 2011 г. в Брюксел, участниците ще имат възможност да дискутират стратегиите на ЕС в тази сфера с представители на институциите и  независими експерти.
Разходите за път и настаняване се поемат от организаторите. Кандидатстването е онлайн, нужна е регистрация на сайта на EJC, автобиография, препоръка и кратко мотивационно писмо. Повече информация може да намерите тук.