800px-Leipzig_Fockeberg_ZentrumЖурналисти, които владеят отлично немски език и са на възраст по 40 г, могат да кандидатстват за участие в семинар посветен на ролята на журналистите като медиатори на основните ценности на ЕС. Събитието се организира от The Saxonian Foundation for Media Education (SSM), чиято цел е по време на десетдневния тренинг журналистите от Централна и Източна Европа да научат повече за немските медии и така да укрепят професионалните си отношения с тази страна. Организацията покрива разноските за път, храна и престой в Лайпциг.  Семинарът е планиран за периода 15-26 септември, а крайния срок за кандидатстване е 15 август. Повече информация за събитието ще намерите тук.