Защитата от полова базирана дискриминация ще бъде фокус на семинара.Вестник „Дневник“ и Фондация „Български адвокати за правата на човека“ с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия организират семинар на тема “Правото на защита от дискриминция в Европейския съюз – защита правата на жените от множествена дискриминация и полово базирано насилие”.

За участие в семинара могат да кандидастват журналисти, студенти и  представители на неправителствени организации, работещи в областта на човешките права. Участието е безплатно, но желаещите трябва да изпратят заявка за участие предварително, тъй като местата са ограничени. Това става на имейл [email protected] , с обосновка на интереса, професионалната насоченост (къде работите или учите) и името ви.

Семинарът ще се проведе на 24/02/2010 год. от 17.00 до 19.00 часа в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Конферентната зала в Ректората (етаж втори; вход от ул. Шипка)

Лектор на семинара е Милена Кадиева, адвокат от Фондация Български център за джендър изследвания – клон Пловдив“ – Магистър по Право на Европейския съюз с диплома от Университета в Екзитър, Великобритания (2006-2007 год.), специализирала в ИНТЕРРАЙТС (INETRIGHTS), Великобритания (2007-2008 год.) и в Офиса на Върховния Комисар по правата на човека на ООН (2008 год.).

От Посолството на Кралство Нидерландия ще участва Андри ван Менс, втори секретар Правосъдие и вътрешни работи.

Основни точки на семинара са:

  • Правото на ЕС в сферата на равнопоставеността и недискриминацията;
  • Практиката на Съда на ЕС в сферата на защита правата на жените;

  • Прилагат ли българските съдълища нормите на ЕС за защита от множествена дискриминация и полово базирано насилие;

Тези и други въпроси ще бъдат представени с помощта на примери от съдебната практика. Семинарът ще протече в отворен формат, давайки възможност за задаване на въпроси и дебати по темите и конкретните примери за дискриминация.

Всички участници ще получат наръчник за основните права в Европейския съюз, онагледен с примери от реалността и информация за институциите – пазители на правата в Европа.