ballot-black-and-white-black-and-white-1550337Бюрото на Европейския парламент в България организира журналистически семинар на тема „Година на избори: Дезинформацията като инструмент за влияние“, който ще се проведе на 22 януари, вторник, от 14 до 16.30 ч в литературен клуб „Перото“ в НДК, София.

Участие в семинара ще вземат четирима лектори от различни европейски организации, работещи в сферата на борбата с дезинформацията и фалшивите новини, които могат да предложат интересни и различни гледни точки на аудиторията – от институционалния подход на ИйстСтратком (EastStratcom) на Европейската служба за външна дейност, до конкретните успехи на ирландската Инициатива за прозрачен референдум. Лектори от холандската организация DROG ще ни покажат как се правят фалшиви новини, а съоснователят на WhoTargetsMe ще представи своя проект, който има за цел да покаже как политическите кампании използват рекламата в социалните медии, за да привличат избиратели.

Семинарът ще бъде последван от публична дискусия „Имат ли значение фактите? Дезинформацията като инструмент по време на избори“с учстието на същите лектори и теми, но ориентирани към широката публика. Дискусията ще се проведе от 16.00 ч. до 18.30 ч. в зала 6 на НДК (вход А6). Модератор ще бъде журналистът Светослав Иванов.