Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ на Европейската Комисия и Европейския журналистически център канят 12 журналисти от страни членки на ЕС да вземат участие в семинар посветен на Целите на хилядолетието за развитие (Millennium Development Goals). Събитието ще се проведе на 1-2 октомври, 2015 в Брюксел, Белгия.

Конкретният повод за семинара е, че 2015 е обявена за година на европейското развитие и на дневен ред се поставят въпроси като ролята на ЕС в глобалната политика, усилията на съюза да съдейства на развиващите се страни. Много от финансиращите програми в подкрепа на тези цели са към своя край и е време тяхната ефективност да бъде оценена, както и да се даде оценка за мястото на ЕС в глобалния процес за постигане на устойчиво развитие. В програмата на семинара са включени и ключови теми като миграцията и равенството между половете.

Поемат се разходите за път и настаняване в хотел (3 нощувки). Местата за участниците са ограничени за това организаторите съветват желаещите да кандидатстват възможно най-скоро. Те трябва да се регистрират на страницата на EJC. Повече информация за събитието ще намерите тук.