Асоциацията на европейските журналисти – България в партньорство с Българо-американска комисия за образователен обмен Fulbright започва работа по програма „Медийна грамотност в класната стая“ . Инициативата ще обхване до 30 гимназии в цялата страна и цели да подобри уменията на учениците да анализират и интерпретират критично новини и информация. Ще бъдат създадени журналистически клубове и онлайн училищни медии, които ще подготвят материали за публикуване в национална онлайн платформа. Програмата ще предложи часове по медийна грамотност и за по-широк кръг ученици, които не участват пряко в журналистическите клубове.

Проектът е подкрепен от фондация „Америка за България“. Ще бъде осъществен за период от 15 месеца, а стойността му е 214 920 лева.

За АЕЖ-България

АЕЖ-България е член на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), която представена в над 20 европейски страни. АЕЖ е независима организация, обединяваща журналисти от всички национални секции. Ролята й е да подкрепя критичната журналистика в контекста на европейската интеграция, както и да защитава свободата на словото. Асоциацията е официален наблюдател към Съвета на Европа.

За Fulbright
Българо-американската комисия за образователен обмен Fulbright е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България. На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства. Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.

Основната функция на Комисията произтича пряко от целите на програмата Fulbright. Тя се състои в администриране на академичния обмен на български и американски учени, специалисти, студенти, помощник- учители и професионалисти, както и в разпространяване на информация за възможностите за обучение, научни изследвания и преподавателска дейност в САЩ.

За Фондация „Америка за България“
Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 година чрез Американската агенция за международно развитие. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика
и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация „Америка за България“, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: www.us4bg.org.