Асоциацията на европейските журналисти – България призовава Съвета за електронни медии да изслуша генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и членовете на УС на радиото относно решението им от 7 март за закриване на Програмна дирекция. 

Дирекцията е част от концепцията, защитена от Митев пред СЕМ при избора му за ръководител на радиото, и е редно той да обясни какво е наложило тази промяна, извършена в извънреден порядък. 

В публично заседание СЕМ трябва да изслуша и Даниела Късовска, бивш директор на закритото звено, както и журналисти от дирекцията.

Ръководството на радиото би трябвало да обясни пред регулатора по какъв начин ще се осъществява вътрешната саморегулация в БНР от тук нататък. А също така дали с решението се предоставят допълнителни правомощия на административните ръководители и не е ли редно да има структура, която да е равноотдалечена от всички?

Тъй като закриването на дирекцията бе обвързано от работещите в нея, както и в медийни публикации, с решението за неизлъчване на интервюто, взето от водещия Петър Волгин с посланика на руската федерация Елеонора Митрофанова, припомняме, че АЕЖ поиска осветляване на мотивите и пълна прозрачност от страна на ръководството на БНР – нещо, което не се случи до момента.

АЕЖ ще използва механизмите на закона за достъп до обществена информация, за да поиска от БНР достъп до документите, засягащи работата на Програмна дирекция и на Програмния съвет, който досега се ръководеше от директорa на дирекцията и който бе в основата на решението за неизлъчване на интервюто, както и на други решения, засягащи спазването на професионалните стандарти в радиото.

 

*При обсъждането на позицията членовете на АЕЖ, които са служители на БНР, си направиха самоотвод.