Ромите, бежанците и изселниците в най-четените онлайн медии по време на предизборната кампания 2017 г.

Kurdish_refugees,_Aleppo,_SyriaОбразите на ромите, бежанците и изселниците в Турция имат особени измерения в българското медийно пространство преди избори. Със задачата да разбере техните по-точни качествени и количествени характеристики се зае Теодор Спасов, журналист на свободна практика в сферите на международните отношения и човешките права и член на АЕЖ-България. Публикуваме най-важните изводи от неговите две изследвания „Репрезентация на ромите и бежанците в българските онлайн медии“ (наблюдение на медийното отразяване по време на официалната предизборна кампания:  24 февруари 2017 – 24 март 2017 г.) и „Репрезентация на изселниците в българските онлайн медии“ (наблюдение на медийното отразяване по време на официалната предизборна кампания:  24 февруари 2017 – 24 март 2017 г.). Пълните текстове и графиките към тях можете да изтеглите от горните линкове.

Репрезентация на ромите и бежанците в българските онлайн медии

В българските медии е налично хронично диаболизиране и дехуманизиране на образа на рома, като върху него се синтезира гнева от обществените несгоди. А откакто през септември 2013 г. темата „бежанци“ стана ежедневна в медийния дневен ред в България, посредством медиите бързо бе формиран още един образ на врага – този на бежанеца.

През последните години посланията, изразяващи позиции срещу бежанците, бяха по-забележими и по-лесно усвоими за медийната аудиторията, отколкото тези в тяхна защита или в техен интерес. Медиите осигуряваха и продължават да осигуряват поле за изява на използващи език на омразата хора, като именно това враждебно слово измести разумното и експертно говорене за свързаните с тях проблеми. Спекулативното и почти винаги некомпетентно говорене по темата „бежанци“, злоупотребата с човешките стереотипи и предразсъдъци, коментирането в общ контекст на бежанците и терористите, както и липсата на ясна разграничителна линия между понятията „бежанец“ и „имигрант“ постепенно изравниха образа на бежанеца с този на традиционния враждебен образ в българските медии, а именно този на рома. Така в българското общество се прокара още един образ на врага, като в началото на 2016 г. 60% от българите считат бежанците за заплаха за националната сигурност (Сова Харис 2016).

Обекти на изследването
Обекти на изследване са 5-те най-четени изцяло информационни онлайн медии през 2016 г. според данни от платформата за отчитане на онлайн трафик „Gemius” (Gemius, 2016), цитирана от „Инфограф“. Това са онлайн медиите Blitz.bg (на първо място според “Gemius”), следван от Vesti.bg, Pik.bg, Novini.bg и Dnes.bg.

Страховете и предразсъдъците в обществото, включително и тези по отношение на образите на врага, често се употребяват за политически цели. Това предразполага към по-голямо изобилие от публикации по чувствителни теми по време на предизборната кампания, предхождаща парламентарните избори през 2017 г. Тази предразположеност позволява да се установи не само как образът на врага присъства в българските онлайн медии количествено, а и качествено.  И ако присъства, тогава на кой образ на врага – този на рома или този на бежанеца – се набляга най-осезаемо в медиите. Официалната предизборна кампания на парламентарните избори през 2017 г. започва на 24 февруари 2017 г. и приключва на 24 март 2017 г. (ЦИК, 2017).

Blitz.bg
Според данните на “Gemius”, Blitz.bg е най-четената българска онлайн медия през 2016 г. В настоящото изследване, обхващащо периода 6 март 2017 -19 март 2017 г., тя е на 2-ро място по най-много публикации, в които присъстват понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“ (в единствено или в множествено число). Броят на тези публикации е общо 100. В 78 публикации в Blitz.bg се използват понятията „бежанец/(и)мигрант“, което прави средно по 5,6 публикации на ден. Повече от три пъти по-малко са публикациите, в които присъстват понятията „ром/циганин“, като те са общо 22 (или средно по 1,6 на ден).

Що се отнася до заглавията, в 14 се използва понятието „бежанец“, а в 13 „(и)мигрант“. 27 е общият брой на заглавията, в които чрез някое от тези две понятия се засяга темата „бежанци“. Думата „ром“ се употребява в 12 от заглавията. Думата „циганин“, която се счита за некоректна, се употребява в 1 заглавие. 13 е общият брой на заглавията, в които се засяга темата „роми“.

Прави впечатление, че макар и „роми“ да присъства в заглавията много по-рядко, отколкото „бежанци“, то ромите почти винаги се асоциират още в заглавието с негативни действия и епитети. Негативните асоциации, свързани с понятието „роми“, качествено са много по-ясно изразени, отколкото тези спрямо понятието „бежанец/(и)мигрант“. В 11 от 12 заглавия, в които  присъстват думите „ром“ и „роми“, ромите се асоциират с негативни действия: „ром пребива“; „роми бият и замерят“; „роми тровят“; „роми опаскаха“, „убитият от роми“, „роми предизвикаха истински ужас“, „роми изядоха“, „роми заклаха“, „нещо кошмарно, причинено от роми“ и „роми в ареста“. В по-малко от половината заглавия (в 4 от 12 заглавия) присъстват негативни епитети: „пияни роми“; „дрогирани роми“; „тумба роми“ (употребено в 2 заглавия).

В 5 от 27 заглавия, в които присъстват свързаните с темата „бежанци“ понятия, бежанците/(и)мигрантите се асоциират с негативни епитети и действия: „побеснели мигранти“; „самозабравили се мигранти“; „сексатаките на бежанци“; „бежанска напаст“; „виновни са… бежанците“.  В едно от заглавията се употребява несъществуащото понятие „нелегални бежанци“ (то е несъществуващо, защото няма как получил бежански статут човек да бъде нелегален). В още две заглавия присъства понятието „нелегални мигранти“. В един от текстовете в БЛИЦ в заглавието става дума за „търсещи убежище“, което е по-коректното понятие за хората, които не са получили бежански статут, но кандидатстват за такъв, отколкото „мигранти“ и „бежанци“.

Vesti.bg  
Според данните на “Gemius”, Vesti.bg е втората най-четена българска онлайн медия през 2016 г. В настоящото изследване, обхващащо периода 6 март 2017 -19 март 2017 г., тя е на последното 5-о място по най-много публикации, в които присъстват понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“ (в единствено или в множествено число). Те са общо 20 на брой.

В 18 публикации във Vesti.bg се използва понятието „бежанец/(и)мигрант“ и „бежанци/(и)мигранти“, което прави средно по 1,9 публикации на ден. Публикациите, в които присъства понятието „ром(и)/цигани(н)“, са едва 2 за целия двуседмичен период на настоящото изследване. Присъствието на понятията „бежанец/бежанци“ и „(и)мигрант/(и)мигранти“ в заглавията във Vesti.bg е по равно, като и двете присъстват по 4 пъти. 8 е общият брой на заглавията, в които чрез някое от тези две понятия се засяга темата „бежанци“. Думите „ром(и)“ и „цигани(н)“ се употребяват по веднъж в заглавията, като втората се счита за некоректна. Но в конкретния случай нейната употреба в заглавието „Циганите са бащите на Фламенко“ не е в негативен контекст, а тъкмо обратното – в позитивен. Това е единственото заглавие в настоящото изследване, в което понятието „ром(и)/цигани(н)“ е употребено в позитивен контекст. 2 е общият брой на заглавията, в които се засяга темата „роми“. Това означава, че думите „ром(и)“ и „цигани(н)“ присъстват 10 пъти по-рядко в заглавията във Vesti.bg, отколкото например в Blitz.bg. Във Vesti.bg е налична само една негативна асоциация в заглавията, свързана с темата „бежанци“, а именно „бежанци изнасят храна“. По отношение на ромите, негативната асоциация също е само една: „роми смазаха“.

Pik.bg
Според данните на “Gemius”, Pik.bg е третата най-четената българска онлайн медия през 2016 г. В настоящото изследване, обхващащо периода 6 март 2017 -19 март 2017 г.,  тя е на първо място по най-много публикации, в които присъстват понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“ (в единствено или в множествено число). Oбщият брой на тези публикации е 104.

В 79 публикации в Pik.bg се използва понятието „бежанец/(и)мигрант“ (в единствено или в множествено число), което прави средно по 5,6 публикации на ден. Повече от три пъти по-малко са публикациите, в които присъства понятието „ром(и)/цигани(н)“, като те са общо 25 (или средно по 1,8 на ден). Що се отнася до заглавията, равен е броят на самостоятелното използване на понятията „бежанец/бежанци“ и „(и)мигрант/(и)мигранти“, които се разпределят по 14 за всяко от тях. В едно от заглавията присъстват и двете понятия „бежанец/бежанци“ и „(и)мигрант/(и)мигранти“. 29 е общият брой на заглавията, в които чрез някое от тези две понятия се засяга темата „бежанци“.

Думата „ром“ се употребява в 2 от заглавията в Pik.bg, което е с 6 пъти по-рядко, отколкото в Blitz.bg. Но думата „циганин“, която се счита за некоректна, се употребява в 5 заглавия в Pik.bg или 5 пъти по-често, отколкото в Blitz.bg. Тоест в заглавията Pik.bg почти винаги се използва понятието „циганин“ вместо „роми“, въпреки факта, че първото се счита за некоректно. 7 е общият брой на заглавията, в които се засяга темата „роми“, което е почти два пъти по-малко, отколкото при заглавията в Blitz.bg. Заглавията, в които се споменава думата „циганин“  в Pik.bg, са с 4 на брой повече, отколкото в Blitz.bg.

Налични са заглавия, в които се състоят негативни асоциации с понятията „ром(и)/цигани(н)“ и „бежанец/бежанци/(и)мигрант/имигрант(и)“, като най-често коректната думата „ром“ се замества с некоректната дума „циганин“. Присъстват следните асоциации: „ром наръга“; „цигани…отмъкнали“; „цигани…тровят“; „цигани изнасилваха“. Негативните асоциации с понятията „ром(и)“ и „цигани(н)“ са налични в 4 от 7-те заглавия, в които присъства някое от тях.

По отношение на темата „бежанци“, негативните асоциации в заглавията с понятието „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“ са по-малкото, отколкото с понятието „ром(и)/цигани(н)“: „мигранти превзеха“; „мигранти се млатиха“; „бежанци изнасят“. Налично е и следното заглавие, в което присъства оценъчен момент: „Шокиращи привилегии: на бежанците в Германия им раздават билети за свободно ходене в бардаци“.

В периода 6 март 2017 г. – 19 март 2017 г. в Pik.bg сe публикуват 4 вица, в които се споменава понятието „циганин/цигани“, и 2 вица, в които се споменава понятието „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“.

Novini.bg
Според данните на “Gemius”, Novini.bg е третата най-четена българска онлайн медия през 2016 г. В настоящото изследване, обхващащо периода 6 март 2017 -19 март 2017 г.,  тя е на трето място по най-много публикации, в които присъстват понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“ (в единствено или в множествено число). Броят на тези публикации в Novini.bg е общо 61.

В 52 публикации се използват понятията „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“, което прави средно по 3,7 публикации на ден. Повече от пет пъти по-малко са публикациите, в които присъстват понятията „ром(и)/цигани(н)“, като те са общо 9. Това прави средно 0,64 пъти на ден или веднъж на два дни.

Що се отнася до заглавията, в 7 се използва понятието „бежанец/бежанци“, а в 6 „(и)мигрант/(и)мигранти“. 13 е общият брой на заглавията, в които чрез някое от тези две понятия се засяга темата „бежанци“. Термините „ром(и)“ и „цигани(н)“ (вторият се счита за некоректен) се употребяват по два пъти в заглавията. Следователно 4 е общият брой на заглавията, в които се засяга темата „роми“.

В Novini.bg понятието „ром(и)/цигани(н)“ присъства с негативни асоциации в повечето заглавия, в които то е налично, по-точно в 3 от 4-те: „роми заклаха“, „цигани биха“, „циганин, ударил…“. В едно от 4-те заглавия се използва понятието „ромски проблем“. Негативна асоциация по отношение на понятието „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“ е налична в едно от заглавията: „бежанци изнасят храна“. В една от публикациите е налична употреба на понятието „търсещи убежище“.

Dnes.bg
Според данните на “Gemius”, Dnes.bg е петата най-четена българска онлайн медия през 2016 г. В настоящото изследване, обхващащо периода 6 март 2017 -19 март 2017 г.,  тя е на четвърто място по най-много публикации, в които присъстват понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“ (в единствено или в множествено число). Броят на тези публикации в Dnes.bg е общо 48.

В 41 публикации се използва понятието „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“, което прави средно по 2,93 публикации на ден. Близо 6 пъти по-малко са публикациите, в които присъства понятието „ром(и)/цигани(н)“, като те са общо 7 на брой. Това прави средно по 1 публикация с понятието „ром(и)/цигани(н)“ на всеки два дни.

Що се отнася до заглавията, в 6 се използва понятието „бежанец/бежанци“, а в 7 „(и)мигрант/(и)мигранти“. 13 е общият брой на заглавията, в които чрез някое от тези две понятия се засяга темата „бежанци“. Понятието „ром(и)“ се употребява в 2 от заглавията, а „цигани(н)“, което се счита за некоректно, не се употребява в нито едно заглавие.
Наблюдава се интересно явление, което не се забелязва при никоя от останалите медии, включени в настоящото изследване. Страхове, които традиционно се асоциират с темата „бежанци“, в някои заглавия се асоциират и с темата „роми“: „Радикален ислям пълзи към ромите. „Факултета“ – превзет“; „Каналджии крили мигранти в ромски махали на София“. Налично е само едно заглавие, в което се изразява негативна спрямо мигрантите позиция: „Предложение: Стрелбата по мигранти – да се узакони“. Спрямо ромите също е налично само едно заглавие с негативни асоациации, съдържащо „роми отговорни за смъртта“. Липсват негативни епитети в заглавията. Налично е едно позитивно заглавие, свързано с темата „бежанци“: „6 години по-късно: забвение за ядрените бежанци в Япония“.

Обобщение на изводите
387 е общият брой на попадналите в настоящото изследване комуникативни единици, публикувани в периода 5 март 2017 – 19 март 2017 г. Следният е броят на комуникативните единици, попадащи в настоящото изследване за всяка една отделна медия в същия период: Blitz.bg – 112; Vesti.bg – 27; Pik.bg – 121, Novini.bg – 69, Dnes.bg – 58.

По наличие на публикации в периода 6 март 2017 г. – 19 март 2017 г. , в които присъстват понятията „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“ и „ром(и)/цигани(н) в най-често посещаваните за 2016 г. български онлайн медии, степенуването е следното:
1. място – Pik.bg (104 публикации);
2. място – Blitz.bg (100 публикации);
3. място – Novini.bg (61 публикации);
4. място – Dnes.bg (48 публикации);
5. място – Vesti.bg (20 публикации).

Най-много публикации, в които се употребяват понятията „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“ и „ром(и)/цигани(н)“ сред 5-те най-посещавани за 2016 г. изцяло информационни български онлайн медии, има в сайтовете Pik.bg и Blitz.bg. В „златната среда“ са онлайн медиите Novini.bg и Dnes.bg. Най-малко публикации, в които са употребени понятията „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“ и „ром(и)/цигани(н)“, има в сайта Vesti.bg.

Думите „ром“ и „циганин“ присъстват 10 пъти по-рядко в заглавията във Vesti.bg (5-о място), отколкото в Blitz.bg (2-ро място).  Dnes.bg (4-то място) е единствената от включените в настоящото изследване онлайн медии, в които нито веднъж в изледвания период не е употребена думата „циганин“, считана за некоректна.

Eдна от основните разлики между Pik.bg (1-во място) и Blitz.bg (2-ро място) е тази, че в Pik.bg почти винаги се използва понятието „цигани(н)“ вместо „ром(и)“, въпреки факта, че първият вариант се счита за некоректен. Докато в Blitz.bg понятието „циганин“ е налично само в едно от заглавията, като във всички останали заглавия, свързани с темата „роми“, се използва думата „ром(и)“.

Единственото заглавие в настоящото изследване, в което понятието „роми/цигани“ е употребено в позитивен контекст, е „Циганите са бащите на Фламенко“, поместено във Vesti.bg. В Dnes.bg пък е налично единственото заглавие в настоящото изследване, в което в позитивен контекст е употребено понятието „бежанец/бежанци/(и)мигрант/(и)мигранти“, а именно „6 години по-късно: забвение за ядрените бежанци в Япония“.

Настоящото изследване потвърди хипотезата, че темата „бежанци“ присъства по-често в медиите по време на предизборната кампания за парламентарните избори през 2017 г., отколкото темата „роми“, и отхвърли другите две останали хипотези. Но то също така разкри, че в поне една от медиите негативните асоциации спрямо ромите в заглавията е много по-осезаема, отколкото тази срещу бежанците.

Репрезентация на изселниците в българските онлайн медии
Медиите са основният проводник на политическите послания преди избори. По време на официалната предизборна кампания темата с българските изселници в Турция бе експлоатирана за политически цели.
Основният мотив за провеждането на изследването е да се установят или отрекат следните две хипотези:

– понятието „турци/изселници“ присъства по-често от темите „роми“ и „бежанци/мигранти“ в българските медии по време на предизборната кампания;
– темата за българските изселници в Турция присъства по-често в работните дни непосредствено преди изборите (20-24 март).
Oтново във фокуса са 5-те най-четени изцяло информационни онлайн медии през 2016 г. според „Gemius” (Gemius, 2016). А именно Blitz.bg, Vesti.bg, Pik.bg, Novini.bg и Dnes.bg.

Обобщение на изводите
185 е общият брой на попадналите в настоящото изследване комуникативни единици. Публикуваните в периода 6 март 2017 – 19 март 2017 г. текстове са общо 111, а в периода 20 март -24 март са 74.

По наличие на публикации в периода 6 март 2017 г. – 19 март 2017 г. , в които присъства понятието „турчин/изселник“ в най-често посещаваните за 2016 г. български онлайн медии, степенуването е следното:
1. място – Pik.bg (39 публикации);
2. място – Novini.bg (21 публикации);
3. място – Vesti.bg (19 публикации);
4. място – Blitz.bg и Dnes.bg (по 16 публикации във всяка).

По най-голям брой публикации, в които присъства понятието „турчин/изселник“ в съответната медия в сравнение с понятията „бежанец/(и)мигрант“ (в ед. или в мн. число) и „ром/циганин“ ( в. ед. или в мн. число) в същата медия, класацията е следната:

1. място – Vesti.bg (в периода 6 март – 19 март броят на публикациите, в които присъства понятието „турчин/изселник“ при сравнение с понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“, е най-голям в сравнение с другите включени в настоящото изследване медии);
2. място – Pik.bg, Novini.bg и Dnes.bg (в периода 6 март – 19 март броят на публикациите, в които присъства понятието „турчин/изселник“ при сравнение с понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“, е среден в сравнение с другите включени в настоящото изследване медии);
3. място  – Blitz.bg (в периода 6 март – 19 март броят на публикациите, в които присъства понятието „турчин/изселник“ при сравнение с понятията „бежанец/(и)мигрант“ и „ром/циганин“, е най-малък в сравнение с другите включени в настоящото изследване медии).

Във всичките изследвани медии се наблюдава увеличение в пъти на броя на публикациите, в които присъства понятието „турчин/изселник“ в работната седмицата непосредствено преди деня за размисъл и изборния ден, като класацията на ескалацията на присъствието на понятието е следната:

1. място – Novini.bg (3,6 пъти увеличение на средното присъствие на публикации, в които е налично понятието „турчин/изселник“ в периода 20 март – 24 март, при сравнение с периода от 6 март до 19 март);
2. място – Blitz.bg и Dnes.bg (2,36 пъти);
3. място – Pik.bg (1,94 пъти);
4. място – Vesti.bg (1,32 пъти).

Хипотезата, че понятието „турци/изселници“ присъства по-често от темите „роми“ и „бежанци/мигранти“ в българските медии по време на предизборната кампания бе потвърдена само по отношение на една от 5-те най-четени български онлайн медии – Vesti.bg. В 4 от 5-те медии понятието „турци/изселници“ присъства по-често, отколкото понятието „ром/циганин“. Изключение прави Blitz.bg, където присъствието е най-малко.

По отношение на всички включени в настоящото изследване медии бе потвърдена хипотезата, че средното присъствие на публикации с понятието „турци/изселници“ е по-често в периода 20 – 24 март, отколкото в периода 6 март – 19 март.

Автор: Теодор Спасов, АЕЖ-България

*Този текст е създаден в рамките на проекта на Асоциацията на европейските журналисти-България „Медиатор 2: Мост между етичната журналистика и обществото”, подкрепен от фондация „Америка за България”.

Снимка: James Gordon/CC BY 2.0

Какво ново