unicef 2В навечерието на Европейския ден за предотвратяване на сексуалната злоупотреба с деца /18 ноември/, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съвместно с Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), Факултетът по журналистика и масови комуникации на СУ „Климент Охридски“ и Асоциацията на европейските журналисти – България, организираха дискусия, за да насочат вниманието както на медиите, студентите, така и на широката общественост към глобалния проблем, засягащ сексуалната злоупотреба с деца.

Днешното събитие е насочено не само към професионалистите, работещите в медиите, студенти по журналистика, но и към цялото ни общество, тъй като засяга най-уязвимата част от него – децата, посочи д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД. Наш дълг е като институции, отговорни за формирането на политиките за децата, като родители и като гражданско общество да се стремим да пазим и закриляме нашите деца. Когато говорим за етика и морал спрямо децата, трябва да бъдем още по-предпазливи предвид чувствителността и деликатността на тази тема, добави д-р Лилова.

В 28 страни от Европа около 2,5 милиона жени съобщават за преживявания на преки и косвени форми на сексуално насилие преди навършване на 15-годишна възраст, посочи д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България. Виждаме, че обхватът на проблема е изключително сериозен. Когато говорим за сексуално насилие, повечето хора си представят изнасилване, но насилието има много различни форми, включително досега на деца до сексуален език или изображения, които оставят много сериозни последици върху личността на детето, каза д-р Муита. Тя добави, че въпреки общоприетото схващане, че проблемът засяга основно момичета, потърпевши са и много момчета.

Насилието над деца може да се случи на различни места. Именно затова, на 13 ноември УНИЦЕФ, съвместно с Министерството на образованието и науката, започна кампанията “Заедно срещу насилието в училище”.

Оценяваме, че организации като УНИЦЕФ и ДАЗД осъзнават важността на медиите при представянто на толкова тежък и сериозен проблем, какъвто е насилието срещу деца, отбеляза Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти – България. Необходимо е и ние като журналисти да си даваме сметка за отговорността, която носим. Можем да помогнем на обществото да разпознава всички форми на сексуално насилие, да развие нетърпимост към тях, но трябва и да внимаваме за етичното отразяване на проблема, за да не причиним нови страдания на пострадалите, заяви Радев. Той отбеляза, че неслучайно домакин на дискусията е Факултетът по журналистика и масови комуникации – място, което дава началото на професионалното развитие така, както децата се свързват с началото на живота. Представителят на АЕЖ изрази надежда, че днешното събитие ще постави начало на сътрудничество между четирите организации. То ще стъпи на вече съществуващата инициатива за етично отразяване на деца между УНИЦЕФ и АЕЖ, в рамките на която бе разработен Пътеводителят за етично отразяване, който помага на журналистите и специалистите по масова комуникация.

Доц. д-р Теодора Петрова, декан на ФЖМК, подчерта значението на етичните стандарти, които журналистите трябва да спазват и които се преподават във факултета. Тя обърна внимание и на саморегулацията на медиите, чиято роля е да пази правата на децата. Според доц. Петрова, трябва да осъзнаем, че има проблем с насилието над деца и да започнем като общество да действаме за превенцията и решаването му.

Дискусията продължи с изказвания на експерти, които работят непосредствено с деца, преживели сексуално насилие. Катя Кръстанова от фондация “Асоциация Анимус” представи дейността на центъра Зона ЗаКрила, предоставящ подкрепа на такива деца. Тя бе категорична, че възстановяването на децата не е възможно без възмездие, а огласяването на данни за престъплението в медиите може да възпрепятства работата на отговорните органи. По този начин възстановяването на детето е изложено на опасност.

Снимка: Здравко Йончев