Решение на Комисията по етика в печатните медии по жалба на Корпоративна търговска банка срещу „Сега“

Публикуваме решението на Комисията по етика в печатните медии по жалба на Корпоративна търговска банка срещу „Сега“ в пълния му текст––

Решение

по жалбата на Орлин Русев и Александър Панталеев, изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка,

срещу публикацията „Брюксел за България: не е цирк, а менажерия” във в. „Сега” от 5 февруари 2014 година.

Днес 14.02.2014 г. Комисията за журналистическа етика в печатните медии, орган на Фондация „Национален съвет за журналистическа етика”, се запозна с депозирана жалба от „Корпоративна търговска банка” АД срещу публикация на вестник „Сега” от 5.2.2014 г. с автор Светослав Терзиев, озаглавена „Брюксел за България: не е цирк, а менажерия”. Жалбата е публикувана под формата на открито писмо в редица печатни медии, поради което тук не е необходимо да се пресъздава нейното съдържание.

След като анализира жалбата и съдържанието на оспорваната публикация и като взе предвид, че дискусията между жалбоподателя и медията е претърпяла развитие, комисията прецени, че вземането на формално процедурно решение е станало безпредметно, поради следното:

– визираният от жалбоподателя пасаж – откъс от Доклада на Европейската комисия EU Anti-Corruption Report, Annex Bulgaria – в оригиналният си вид не съдържа добавката в скоби, в която се споменават имена на личности;

– добавката в скоби очевидно е личен коментар на автора на статията и негова интерпретация на съдържанието на този пасаж от доклада;

– дискусионният въпрос е дали този личен коментар е ясно разграничен от факта – цитат от официален документ, в съответствие с изискването на чл. 1.1.4. от Етичния кодекс на българските медии. Визуалното обособяване на добавката – в скоби – е индикация за такова разграничаване. Комисията е на мнение, че разграничаването би могло да бъде допълнително подчертано чрез обичайните съкращения „б.р.” или „б.а.”, но окончателната редакция на един авторски текст в крайна сметка е въпрос на личната преценка на автора.

– В аналогични ситуации Комисията е взимала решения, с които е препоръчвала (чл. 17 от ПДКЕПМКЕЕМ) на съответната редакция да публикува поправка/уточнение или право на отговор. Вестник „Сега” е публикувал такова право на отговор в броя си от 14.02.2014 г. и по този начин е изпълнил изискването на чл. 1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии. Поради това формално решение на комисията – препоръка за такова действие – с което да се ангажира медията вестник „Сега”, вече не е необходимо;

– искането за евентуално извинение към засегнати лица трябва да бъде отнесено към автора на публикацията и следва да бъде оставено на неговата преценка, с оглед принципа за независимост на журналистите, включително спрямо медията, в която те публикуват свои авторски материали, мнения и позиции.

Алексей Лазаров

Весела Вацева

Генка Маркова

Георги Ганев

Петя Миронова

Радомир Чолаков

Теодора Петрова

Какво ново