“Репортери без граници“ за пореден път изразяват притесненията си около влошаването на ситуацията със свободата на медиите в Европейския съюз, което се потвърждава и от годишния индекс за свободата на медиите, изготвян от организацията.

“Въпреки че 13 от 27-те страни членки на ЕС са в топ на страните с най-голяма медийна свобода (Финландия, Холандия и Швеция си делят първото място с Исландия, Норвегия и Норвегия – бел.авт.), другите 14 от тях са доста надолу в класацията. Италия е на 49-та позиция, Румъния е 52-ра, а България и Гърция се сриват до 70-то място. ЕС не е едно цяло по отношение на свободата на медиите. Напротив, различията между лидерите и изоставащите продължават да се задълбочават“, се казва в доклада.

Към пълния текст на документа