“Репортери без граници“: Индекс на свободата на медиите за 2009 г.

189
Анкета за свободата на словото

“Репортери без граници“ за пореден път изразяват притесненията си около влошаването на ситуацията със свободата на медиите в Европейския съюз, което се потвърждава и от годишния индекс за свободата на медиите, изготвян от организацията.

“Въпреки че 13 от 27-те страни членки на ЕС са в топ на страните с най-голяма медийна свобода (Финландия, Холандия и Швеция си делят първото място с Исландия, Норвегия и Норвегия – бел.авт.), другите 14 от тях са доста надолу в класацията. Италия е на 49-та позиция, Румъния е 52-ра, а България и Гърция се сриват до 70-то място. ЕС не е едно цяло по отношение на свободата на медиите. Напротив, различията между лидерите и изоставащите продължават да се задълбочават“, се казва в доклада.

Към пълния текст на документа

Анкета за свободата на словото
Анкета за свободата на словото