640x392_44747_212781Уважаеми дами и господа Народни представители,

Народното събрание прие на пръво четене на 16.07.2014, проект за промени в Наказателния кодекс, предвиждайки наказание от две до пет години затвор за разпространение на „заблуждаваща или невярна информация или други сведения“ по отношение на банки , които могат да „доведат до всяване на смут и страх“ . Това предложение е следствие на разпространени в медиите и в социалните мрежи слухове, които рушат доверието на българските граждани в банките и заплашват стабилността на икономиката.

Вие смятатате, че с приемането на този законопроект  ще защитите банковия сектор от сериозната криза, в която се намира. В действителност, Вие го превръщате в непревземаема крепост, която не би следвало да се отчита пред никого.

Все пак, също като останалите елементи на българското общество, банките и финансовите институции не са застраховани от злоупотреби и отклонения. Ролята на пресата се състои тъкмо в запознаването на гражданите с тези нефункционалности. В нейните задължения влиза също обяснението за функционирането на този сложен свят, но чието разбиране от страна на гражданите  е задължителнo за просперитета на страната.

Кой журналист би рискувал да се нагърби с тези функции отсега нататък, дори когато е сигурен в твърденията си, щом го грози заплаха от затвор?  Как да обясни пред съдията, че информацията, с която разполага не е „невярна или подвеждаща“, когато дори в смазващото мнозинство на процеси за клевета се доказва не достоверността на фактите, а увереността на журналиста в тяхната истинност? И на последно място как считате, че журналистът би могъл да бъде сигурен, че реакцията на публиката няма да бъде интерпретирана от съдията като „смут и страх“ ?

Равновесието в силитe между банковия и медийния сектор вече е нарушено, предвид, че банките разполагат с ресурсите необходими, за да си осигурят  най-добрите юридически съвети. Ако приемете този законопроект, това силово превъзходство ще бъде вписано в закона.
Много фигури от гражданското общество вече заеха позиция против този законoпроект. Някои настояват да бъде премахната неясната формулировка „други сведения“. Други биха желали към разпространението на „невярна или подвеждаща информация“ да бъде добавено условието за умишленост. Репортери без граници подкрепя тези искания.

Но Репортери без граници иска от Вас да отидете по-далеч: този законопроект трябва да бъде отхвърлен. Като ограничаващо основните свободи и противоречащо на всички международни текстове за тяхното гарантиране, както и на Конституцията на Република България, които предвиждат правото на свободно разпространяване и получаване на информация, това допълнение не трябва да присъства в Наказателния кодекс.

Нашата организация разбира Вашите усилия за подържане на разклатената банкова система. Стабилността на страната, която е Ваше задължение зависи от устойчивостта на банковите институции. Историята обаче сочи, че потъпкването на личните свободи и забравянето на основните права, които градят демокрацията са капан, който провокира криза след криза и който неминуемо води до упадък на демокрацията.

Българските медии имат проблеми. Някои от тях разпространяват слухове, водещи до отслабване на доверието в банките и заплашват икономическата стабилност на страната Ви. Решения съществуват. Изисквайте повече прозрачност по отношение на собствеността на медийните дружества. Укрепете вече съществуващите структури за саморегулация. Най-вече, укрепете правосъдието, за да прилага Конституцията, която гарантира свободите и постановява задълженията.

Свободата на информацията в България е в лошо състояние. Вашата страна заема 100-но място от 180 страни в класацията на свободата на пресата на Репортери без граници. Тя заема последно място сред страните в Европейския съюз. Ваше задължение е да не влошавате още повече тази ситуация, а напротив – да направите каквото е нужно за нейното подобряване. Пред Вас стои възможността да си послужите със създалата се криза, за да го направите, или да отслабите още повече демократичните ценности, които са също Ваши.

С уважение,

Кристоф Делоар
Главен секретар на Репортери без граници