Съществуването на единствената онлайн медия в град Нови Искър е под заплаха, след като кметът на едноименни столичен район Даниела Райчева е предприела стъпки, с които оспорва правото на ползване на домейна NOVIISKAR.BG. В качеството си на длъжностно лице, Райчева е поискала арбитражна процедура в оторизираната организация, която регистрира у нас домейн имена с разширението .BG –„Регистър БГ“ ООД.

С Асоциацията на европейските журналисти-България се свърза журналистът Валентин Тодоров, който е регистрирал сайта с това име преди седем години и оттогава работи за утвърждаването му и популяризирането му като медия. Тодоров за първи път запазва домейна през 2010 година и притежава декларация, с която кметът на района по онова време изрично заявява, че няма да предявява претенции към името, докато то е активно.

Тодоров изпрати до АЕЖ копие от декларацията, подписана от тогавашния кмет Валентин Котов. Неговата приемничка обаче очевидно е на друго мнение и в края на юни подава документи за арбитриране.

Процедурата се очаква ще отнеме месец, след което комисия ще прецени дали администрацията на район Нови Искър може да получи домейна, въпреки че предишен кмет изрично се е отказал да го използва. Съгласно общите условия на Регистър БГ имената на общините и областите са резервирани за регистриране на домейни, образувани чрез тези имена, от съответните администрации. Но според точка 5.3.4. от същите тези общи условия, когато заявеното име вече се използва, трябва да се избере друго име или да се изчака да бъде освободено.

Казусът обаче надхвърля чисто технологичния спор и се пренася в полета като тези за неприкосновеността на частната собственост и за правото на достъп до информация.

Възниква въпросът може ли публичната администрация във всеки един момент да предявява претенции към нещо, от което самата тя се е отказала и което гражданин е стопанисвал и в което е инвестирал в продължение на години.

Не по-малко важен е въпросът за достъпа до информация – доверието е най-големият капитал, с който е ползва дадена медия, а то е неразривно свързано с името. Да бъде отнето името на медията, в което са инвестирани години труд, може да бъде удар срещу свободата на словото.

Самият Валентин Тодоров допуска връзка между действията на районния кмет и факта, че сайтът му „често публикува определено критични публикации за многото неуредици в този неразвит като инфраструктура  и местна икономика столичен район „Нови Искър“.

Асоциацията на европейските журналисти-България ще следи казуса и ще потърси юридическа и експертна подкрепа за местната медия в спора ѝ с общинската администрация.