Проучването е част от годишен доклад за 2009 г.  на Комисията за защита от дискриминацията в България.

Проучването е на тема „Проблеми с дискриминацията в заетостта, образованието, достъпа до стоки и услуги сред бежанците, имигрантите и другите групи чужденци в България”.

Доклада за 2009!