Асоциацията на европейските журналисти – България се обявява категорично против нарушаването на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и журналистическата етика от българските медии, оповестили информация за задържаните в Гърция ХИВ-серопозитивни жени.

След като бяха разпространени от Министерството на вътрешните работи в Гърция, снимки и имена на заразени с ХИВ жени, проституирали в Гърция, бяха публикувани на 2 май 2012 г. и в няколко български медии. Сред тях е и българска гражданка, която не живее на територията на България, но попада във фокуса на медийното внимание поради националността си.

Препубликуването на тази информация от българските медии нарушава Закона за защита на личните данни в България. Според същия разкриването на данни, свързани със здравния статус на физическо лице и неговата идентичност, може да се осъществява при наличието на информирано съгласие или в случаите на „изпълнение на задача от обществен интерес“.

Здравословното състояние на задържаната в Атина българска гражданка не е от обществен интерес на територията на република България. АЕЖ – България се обявява категорично против използването на тази информация за комерсиални цели.

По гореизброените причини разкриване на идентичността на българската гражданка също така вменява подозрението за тенденциозно отношение към определени рискови групи, граничещо с дискриминация. АЕЖ – България напомня на българските медии да се придържат към Етичния кодекс и да не използват двойни стандарти при упражняване на професията си.

АЕЖ – България също така препоръчва медиите да се запознаят с разликите между ХИВ-серопозитивност и СПИН, с оглед на по-прецизното обработване на постъпилата информация и повишаване качеството на работа по темите за общественото здраве и сексуалната култура. Това могат да направят на адрес: http://www.aids-center.com и http://www.aidsbg.info.