A disused coal excavator in Ferropolis, photo: Carel Mohn/CLEW

Журналисти с интерес към енергетиката, добивната индустрия и климатичните промени могат да кандидатстват за тридневно работно посещение в Северен Рейн-Вестфалия – една от 16-те провинции в Германия и индустриален център на страната. Програмата се организира от Clean Energy Wire и ще се проведе между 17 и 20 юни 2018 г.

Участниците ще посетят големи въгледобивни мини и ще се запознаят с различни бизнес проекти, свързани с добивната индустрия. Те също така ще се срещнат с водещи енергийни експерти, законодатели и мениджъри на компании, с които ще обсъдят предизвикателствата пред прехода на Германия към възобновяеми източници на енергия.

Презентациите ще бъдат на английски или немски език. Където е необходимо, организаторите ще осигурят симултантен превод между двата езика.

Разходите на участниците за настаняване, храна и транспорт на място се покриват от организаторите. Желаещите да се включат могат да кандидатстват за допълнителна финансова подкрепа, с която да покрият изцяло или частично разходите за пътуването си до Германия и обратно.

Участниците, които искат да удължат престоя си в Германия, за да продължат проучването си, могат да разичтат на подкрепата на Clean Energy Wire във връзка с намирането на хора, които да интервюират, и места, които да посетят.

Краен срок за кандидатстване: 5 май 2018 г.

Кандидатите ще разберат дали са сред избраните не по-късно от 15 май 2018 г.

Подробна информация за програмата и начина на кандидатстване ще намерите тук.