Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация “БлуЛинк”, кани регионални журналисти да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28) в Дубай.

Работилницата ще се проведе на 27 и 28 ноември (понеделник и вторник) в София и се нарича “Локални истории за глобалните промени на климата”.

Срок и начин на кандидатстване: Желаещите да участват трябва да попълнят следния формуляр до 12 ноември 2023 г. Селекцията ще се провежда в оперативен порядък, така че местата може да се запълнят преди крайния срок. Кандидатите ще получат потвърждение до 16 ноември 2023 г.

Съдържание: Журналистите ще участват в модериран работен процес по метод, разработен от “БлуЛинк” в партньорство с бивши климатични репортери от британските The Guardian, Financial Times, BBC и др. Участниците ще имат възможност да:

  • Обменят опит и умения в разследването и отразяването на комплексните проблеми на климата с колеги журналисти;
  • Идентифицират нови теми и регионални аспекти на темата;
  • Получат нова и задълбочена информация за климатичните промени и политиките за адаптация от експерти на МОСВ, учени и застъпници за климата в навечерието на 28-мата конференция на ООН по изменението на климата (COP 28);
  • Посетят Националната кръгла маса “Климатични права –  стратегическа, законодателна рамка и възможности за приложение на национално и местно ниво” с участието на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, експерти на МОСВ и други институции, общини, бизнес и НПО;
  • Зададат въпроси и да направят интервюта с експерти, представители на институции и общини, бизнеса и неправителствени организации.

Програма: Вижте програмата на работилницата тук.