Конкурс за журналистически статии на тема „Казахстан в очите на чуждестранните медии“ бе обявен от местния съюз на журналистите в сътрудничество с Министерството на външните работи на Казахстан. Могат да участват журналисти от Северна и Южна Америка, Европа,  Общността на независимите държави (ОНД), Близкия Изток, Азия, Австралия и Океания. Условието е участниците да представят своя статия, която отразява теми като икономиката и търговията на Казахстан, местната култура и традиции, историята и туризма в страната или съвременното общество. Статиите не бива да надвишават 1500 думи и трябва да са публикувани на английски или руски език в периода 1 април- 15 юни 2014 г.

Журито ще избере по един победител от всеки посочен географски регион, чиято награда ще бъде пътуване до Казахстан на разноските на организаторите. Журналистическото посещение ще обхване множество градове, където отличените журналисти ще се срещнат с представители на местната власт, казахстанските медии, културни дейци и представители на академичната общност. Повече информация за конкурса ще намерите тук.