„Можем да предложим много идеи и потенциал за общи инициативи”, заяви доц. Стела Ангова, ръководител на Катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС при подписването на меморандума за сътрудничество между катедрата, Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ и АЕЖ – България. Темата за етично отразяване на деца в медиите, която е във фокуса на документа, вече е внедрена в семестриален курс по „Медийна регулация“. 

„Споделянето на опит и неговото практическо приложение е в основата на новото партньорство между трите организации. А активното участие на студентите е най-вдъхновяващият аспект от него”, сподели д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България. Вече работим и по одобрението на по-голям документ за сътрудничество с УНИЦЕФ, който ще обхване всички дейности на нашия университет”, сподели доц. Ангова. „Щастливи сме да дадем официален старт на тази инициатива с най-големия бизнес университет в страната”, каза Иван Радев, член УС на АЕЖ-България.

Предизвикателствата при отразяването на децата в медии са едни от най-често срещаните в практиката. „Разширеният курс помогна на студентите в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ да се запознаят с реални проблемни казуси от медиите. Колегите се включваха с голям интерес в  обсъждането им. Надявам се, че са успели да изградят професионален рефлекс, който да им помогне в тяхната работа на журналисти и специалисти по комуникация“, коментира титулярът на курса д-р Илия Вълков. Именно „Пътеводителят за етично отразяване на деца в медиите”, разработен от УНИЦЕФ и АЕЖ-България през 2018 г., е в основата при преподаването на тази тема. Неговата практическа стойност се изразява в обобщаването на принципи за етично отразяване и контролни въпроси, които всеки професионалист е добре да си зададе, когато работи с деца. На страниците му има информация и за законодателната рамка в България, международните стандарти и множество практични съвети (психологически, юридически, технически, бизнес) за отстояване на най-добрия интерес на детето, от една страна, и повишаване качеството на журналистическата продукция, от друга.

Дигитално-медийната грамотност сред младите хора е друг аспект, по който трите организации ще си сътрудничат активно в бъдеще.