Коста Костов

Проф. Коста Василев Костов е лекар, професор по белодробни болести. Национален консултант по пневмология и фтизиатрия на НЗОК, консултант по белодробни болести на УМБАЛ „Света Анна“ и медицински център INSPIRO. Председател на Медицинския експертен съвет към Министерски съвет по време на пандемията COVID-19. Главен редактор на списание INSPIRО, консултант по белодробни болести на медицински център INSPIRО и УМБАЛ „Света Анна“, София. В работата си ползва немски и английски език.

За нас

Какво ново