Проучване на евробарометър за равенството между мъжете и жените в ЕС

    216

    Проучването е направено през септември – октомври 2009 и е публикувано февруари 2010. То обхваща всички държави членки на ЕС и се базира на 26 470 директни интервюта с европейски граждани.

    Проучването може да видите в базата на Евробарометър .