В петък вечерта (4 март) турските държавни власти наложиха контрол над редакцията на „Заман”, най-тиражният турски вестник и един от най-изявените критични гласове в турските медии. Акцията беше предприета на базата на съдебно решение, което не се осланя на никакви конкретни доказателства, оправдаващи поставянето на вестника под административен контрол.

Асоциацията на европейските журналисти осъжда тази брутална атака над свободата на медиите. Трябва незабавно да се сложи край над абсурдната злоупотреба на турските власти с анти-терористичните закони на страната, които се използват, за да бъдат обвинявани журналисти и други критични гласове в подкрепа на тероризма.

Безразборните арести и задържания на десетки журналисти и намесата в управлението и редакционните политики на медийните организации противоречат на международните ангажименти на Турция и подкопават стремежа й да бъде възприемана като демокрация.

Превземането на централата на „Заман” чрез използване на прекомерна полицейска сила бе осъществено едва три дни преди срещата на лидерите на ЕС и Турция.

АЕЖ настоява ЕС и правителствата на страните членки категорично да осъдят атаката над „Заман” и да настояват Турция да спре ширoко разпространения съдебен тормоз и различни други форми на натиск над свободата на медиите, да освободи всички неправомерно задържани представители на медии и да прекрати продължаващите криминални дела срещу многобройни журналисти и редактори.