Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) категорично възразява срещу приемането от Комисията по правни въпроси на Народното събрание на предложението за изменение на Наказателния кодекс, внесено от народния представител Йордан Цонев.

Мотивирано от идеята за по-добра защита на банковата система, това предложение е скандално и представлява налагане на пълна цензура върху всякаква информация, отнасяща се до банките:

„Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години“.

Наред със заблуждаващата и невярната информация, която и сега се преследва от закона, въпросното предложение въвежда твърде широкия като обхват израз “други сведения”. Това практически означава, че за банките би могло да се пише и говори или добро, или нищо. Журналистите биват лишени от основната си функция – да разкриват и изобличават нередностите в тази сфера от обществения живот. Нещо повече, криминализирането на разпространяването на „други сведения“ за финансовите институции поставя под риск от подвеждане под наказателна отговорност коментатори и експерти от банковия сектор и практически всички граждани, пожелали да изразят мнение или да поискат адекватни отговори относно стабилността на своите лични и публичните финанси.

Освен, че са в разрез с членове 39, 40 и 41 от Конституцията на Република България, подобни мъгляви законови формулировки представляват грубо нарушение на Европейската конвенция за правата на човека (чл.10, ал. 1) и Хартата на основните права в ЕС (чл.11, ал.1), по които България е страна и носител на права и задължения. Твърде вероятно е приемането на подобен скандален текст в Наказателния кодекс да навлече нови проблеми на България в областта на действие на Механизма на сътрудничество и проверка, както и съдебни процедури пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

Евентуалното приемане на този текст от парламента само ще задълбочи и без това тежката ситуация с медийната среда в България, въвеждайки официална, регламентирана със закон цензура. Именно лошата медийна среда, за която част от вината носи и политическата класа, и загубата на доверието в медиите като цяло, създаде благоприятна почва за разпространението на слухове, разклатили стабилността на банковата система.

Вместо да се борят за подобряване на публичната среда и връщане на доверието към политическите и финансови институции, депутатите от Комисията по правни въпроси подкрепят изцяло репресивна мярка, чиято ефективност спрямо лошите практики е спорна, но която ще нанесе тежък удар върху и без това дефицитната качествена разследваща журналистика и достъпа до обективна информация на обществото.