Всичките бази с индикаторите за развитие на отделните страни на Световната банка са свободно достъпни, представени са във формати, от които директно да може да се извличат актуализирани данни

http://data.worldbank.org/

Данните на банката могат да бъдат представяни в различни формати – таблици, графики и карти. Те могат да бъдат сваляни в удобни приложения като Excel файлове – по държави с всички индикатори, както и по индикатори за всички държави.

Световната банка предлага използването на данните й и с Widget инструмент – няколко реда код, който всеки може да копира и сложи в своя личен блог или сайт. Widget включва данни представени в графики, карти или таблици и са “живи” – новите данни от базата на банката автоматично се обновяват в приложението на сайта ви или блога ви.

Банката предоставя и Уеб API за други сайтове, които директно могат да извличат данни и да ги комбинират с данни от други източници, например данни за преки помощи и данни за нивото на заетостта в дадена държава.

Банката с данни е друго приложение на сайта на Световната банка, то позволява на потребителите сами да избират и насочват търсенето си за данни, комбинирайки различни индикатори, като те могат да бъдат представяни и с таблици, графики и карти.