Index on Censorship набира нови членове за своя младежки съвещателен борд. Неправителствената организация, която защитава свободното слово по целия свят, приема кандидатури на ентусиазирани младежи на възраст между 16 и 25 г. Избраните участници ще бъдат част от младежкия съвещателен борд в периода юли-декември 2017 г.

Младежкият съвещателен борд включва специално селектирани младежи от цял свят, които подкрепят дейността на Index on Censorship. Съставът на борда се мени на всеки шест месеца, като кандидатурите обикновено се приемат през май и ноември. Настоящите членове на борда имат право да кандидатстват още веднъж след изтичане на мандата им.

Всеки месец членовете на борда провеждат видео разговори, в които обсъждат актуални въпроси, свързани със свободата на словото. По време на тези срещи те имат възможността да разговарят с представители на Index on Censorship или с хора, работещи в областта на медиите, човешките права и изкуството. Пак по време на тези срещи членовете на борда получават задача, която трябва да изпълнят през следващия месец. В зависимост от обстоятелствата те могат да се включат в различни дейности на Index on Censorship, например оргнизирането на дебати и работилници за млади хора или на годишните награди за свобода на словото.

Желаещите да се присъединят към борда трябва да изпратят автобиография, мотивационно писмо и блог пост до 250 думи на тема, свързана със свободата на словото, на имейл адрес [email protected].

Краен срок за кандидатстване: 2 юни 2017 г. От организацията ще се свържат с одобрените кандидати до 23 юни 2017 г.

Подробна информация за младежкия съвещателен борд на Index on Censorship ще намерите тук.